Pytania

Czym się różni Fundacja Theravāda od portalu Sasana.pl?

Portal Sasana.pl został stworzony w celu udostępniania tłumaczeń buddyjskich. Fundacja Theravāda ma osobowość prawną i znacznie szersze cele. Fundacja będzie wspierać i współpracować z portalem Sasana.pl w zakresie tłumaczeń pism buddyjskich jak i podejmować inne formy działalności dla realizacji swoich celów.

Czy w Polsce są mnisi buddyjscy w tradycji Theravāda?

Niestety obecnie w Polsce nie rezydują mnisi, ani nauczyciele świeccy w tradycji Theravādy. Na zachodzie Europy jest wiele takich ośrodków, ale w Polsce nie było dotychczas warunków do założenia takiego ośrodka.

Dlaczego wybraliście formę fundacji?

Stwierdziliśmy, że fundacja najlepiej nadaje się do realizacji celów jakie sobie nakreśliliśmy. Dzięki założeniu fundacji liczymy na możliwość pozyskania środków z różnych źródeł oraz stworzenie organizacji, która może być partnerem do rozmów z organizacjami zagranicznymi.

Czy można odliczyć 1% podatku na rzecz Fundacji?"

Nie, ponieważ Fundacja "Theravada" nie ma statusu OPP.

Czy można zmniejszyć swój podatek dając darowiznę Fundacji?

Tak, można złożyć darowiznę do 6% swoich rocznych dochodów. Wpłynie to bezpośrednio na obniżenie dochodu wpłacającego, od którego musi zapłacić podatek. Jest to rozwiązanie korzystne dla tych osób, które są opodatkowane według skali podatkowej, czyli podatników PIT. Jeżeli przekroczą granicę I progu podatkowego, nadwyżkę będą zmuszeni opodatkować stawką 32 procentową, a nie 18 procentową. Więcej o tym TUTAJ oraz TUTAJ.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License